Ungdomar som deltagit i projektet Queera berättelser (foto).
Foto:

Ungas queera berättelser samlas på webb och i bok

Projektet Queera berättelser har under två år samlat ungas berättelser, turnerat, gjort film och tryckt en bok.
– Vi har lyckats skapa ett forum där unga hbtq-personers berättelser tillkommit utifrån egna villkor, inte som en del i ett normsystem, säger Maria Yvell, projektledare på RFSL Stockholm.

RFSL Stockholms projekt tar slut vid årsskiftet men webbplatsen queeraberattelser.se, dit unga hbtq-personer kan skicka in sina berättelser, lever vidare. Där finns redan bidrag i flera olika former: i text, bild, ljud, foto och film.
– Projektet har slagit två flugor i en smäll: det har synliggjort hbtq-ungdomars erfarenheter och samtidigt utmanat en ”komma ut-tradition”, där det ofta funnits en förväntan från omgivningen om hur en komma ut-berättelse ska vara uppbyggd, säger Maria Yvell.

Inom projektet har även en bok tagits fram. Boken Queera berättelser är ett dokument över projektet, där läsaren kan följa arbetet bland annat via fotografier ända från starten. Men framförallt innehåller boken deltagarnas egna berättelser i form av collage, noveller och poesi. Till boken hör också ett usb-minne med ljud- och filmmaterial, podcast och muntliga berättelser.
– De sätt vi uttrycker oss på kan vara så olika, men det vi vill berätta är lika viktigt oavsett uttryckssätt. Så att jobba med olika genrer har varit en del av att skapa det trygga rummet. En berättelse blir till på ens egna villkor först när man själv kan välja både innehåll och form. Likaså tar vi till oss berättelser på olika vis. Vissa älskar att läsa, andra att titta på en film eller att lyssna. Genom att använda olika medier ökar vi också tillgängligheten.

Boken innehåller också en metoddel som riktar sig till vuxna som arbetar med unga.
– Där går vi igenom hur vi har jobbat och poängterar också vikten av att jobba med trygga rum för att skapa möjlighet för berättelser att växa fram. Det har varit en stor efterfrågan på boken, vilket är väldigt roligt.

Under det första året med projektet låg fokus på berättarträffar där deltagarna lärde sig skapa muntliga och skriftliga berättelser. År två satsades på att sprida berättelserna genom en berättarturné i olika delar av landet.
– Vi har till exempel besökt fritidsgårdar för unga hbtq-personer, olika pridefestivaler och bibliotek. Överallt har vi mötts av stor uppmuntran och glädje över att det ”äntligen finns en bok som Queera berättelser”. Ungdomarnas berättelser har verkligen berört de som har lyssnat, säger Maria Yvell.

Läs mer på queeraberattelser.se

Från och med i januari 2015 går det att beställa boken Queera berättelser på projektets webbplats.

Kontakt:
E-post: maria.yvell@stockholm.rfsl.se eller queeraberattelser@stockholm.rfsl.se2014-12-16 | Film medier Konst bild form Läsfrämjande berättande skrivande Musik 13-15 år 16-19 år