Scen ur föreställningen HEM.
Foto:

Teaterstafett främjar integration

Under 2015-2017 genomför Masthuggsteatern i Göteborg ett samarbetsprojekt med Sandeklevsskolan i Bergsjön. Projektet ska resultera i tre teaterföreställningar som spelas för barn i Göteborg. En stafett där äldre barn lämnar över till yngre.

I varje etapp i Stafetten får barnen workshoppa med dramapedagoger, konstpedagoger och Masthuggsteaterns konstnärliga team. Därpå arbetas en föreställning fram, spelad av teaterns ensemble. Under arbetet med föreställningen är barnen expertgrupp och referenspublik.

– Syftet är att verka för inte­gration i en segregerad stad och för empowerment av unga, säger Archana Khanna, projektledare för Stafetten. Med workshopparna får barnen träna sig i att ta plats och formulera sin röst. Via föreställningarna sprids Bergsjöbarnens tankar och erfarenheter till barn i Göteborgs andra stadsdelar.

Repetition av föreställningen HEM.

I första etappen är det högstadieelever som är avsändare för en föreställning som spelas för mellanstadiet, i nästa steg är det mellanstadiet som lämnar över stafettpinnen till lågstadiet. Stafetten går i mål med en föreställning av lågstadiebarn för förskolebarn.

– För djupet och stadgan i workshopparna är professionella pedagoger avgörande, sägerArchana Khanna. Men en stor kvalitet ligger också i det konstnärliga teamets närvaro.

Den första stafettföreställningen, HEM, hade premiär under hösten 2015. HEM är en musikteaterföreställning som tar med publiken till Bergsjön där den får möta de fyra barnen Adnan, Fahima, Markus och Julia och deras berättelser om uppbrott, längtan och platstagande.

– Föreställningen undersöker vad ett hem är, hur det är när hemma är långt borta eller när hemma är bråkigt och hur det känns att inte vara välkommen in, säger Archana Khanna.

Archana Khanna berättar att stafettprojektet också syftar till nätverksbygge och kunskapsutbyte med andra i Göteborg, kulturföreningar och utbildningar till exempel.

Kontakt
Archana Khanna, projektledare Masthuggsteatern
Telefon: 031-12 12 31
E-post: mail@masthuggsteatern.se2015-12-09 | Konst bild form Teater cirkus drama 6-9 år 10-12 år 13-15 år