Elever gör övning på golvet med teaterpedagog (foto)
Foto:

Teaterkurs för mellanstadieelever ska stärka självförtroenden

Stadsteatern i Malmö vill öka ungas medvetenhet om teater och visa hur teaterövningar kan användas i skolundervisningen. Teatern blir en väg att kommunicera med de unga på ett sätt som de kanske inte är vana vid.

Stora Teaterkursen är ett Skapande skola-projekt som är både praktiskt och teoretiskt. Kursen genomförs i 20 steg och riktar sig till mellanstadieelever. Syftet är att öka elevernas kreativitet.
– Genom de teaterövningar som eleverna gör vill vi öka deras kreativa skapande, säger pedagogen Marie Parker-Shaw.  Vi vill stärka deras självförtroende, förbättra kommunikationen i gruppen och få eleverna att ifrågasätta och diskutera de funderingar som väcks i samband med kursen.

Under terminen besöker teaterns pedagoger skolorna vid flera tillfällen och arbetar med eleverna 60-90 minuter per tillfälle. Kursen följer produktionsprocessen av en uppsättning på teatern. Man försöker anpassa kursen efter klassernas olika önskemål och behov.

Eleverna får tillfälle att fördjupa sig i gestaltningen av en berättelse genom teaterövningar som innefattar fantasi- och känsloövningar samt improvisation. De utforskar även betydelsen av scenografi, kostym och rekvisita. Skådespelarna berättar om repetitionsprocessen, vad en skådespelare gör och hur man blir skådespelare. Eleverna får vid varje tillfälle göra dramaövningar som är knutna till de olika ämnena.

I kursen ingår även två besök på teatern. Första gången ser eleverna årets familjeföreställning och andra gången tar teaterns pedagoger runt dem på en visning av huset. Då får de även komma bakom scenen och prova kostymer, rekvisita och ställa frågor. När eleverna sett föreställningen leder pedagogen en diskussion om tematiken och problematiken i pjäsen, och eleverna får tillfälle att uttrycka sina tankar.

Under 2014 finansierar Malmö Stad projektet, vilket innebär att kursen kommer att erbjudas samtliga barn i Malmö Stad i skolår 3.

Kontakt:
Marie Parker-Shaw, teaterpedagog på Malmö stadsteater
E-post: marie.parker.shaw@malmostadsteater.se
Webbplats: http://www.malmostadsteater.se/barn_och_unga/stora_teaterkursen/2014-02-04 | Teater cirkus drama 10-12 år