pojke
Foto:

Teater gjorde läsningen roligare för pojkar i Botkyrka

”Jag kan bli regissör. Jag tror jag ska bli det, för jag har tusentals idéer!” Så sa en pojke som deltog i ett läsfrämjande projekt med särskilt fokus på pojkars läsning och läslust, i Botkyrka kommun i Stockholms län.

Hur stimulerar vi lässvaga pojkar att läsa mer, och hur får vi fram användbara modeller som ökar deras läsande? Det var två frågor som undersöktes i projektet Pojkars läsning, ett samarbete mellan Bibliotek Botkyrka och Läskampanjen i Botkyrka under perioden oktober 2012–maj 2013. Projektet genomfördes med stöd av Kulturrådet.

Två klasser i årskurs 5 från två olika skolor valdes ut att medverka. I femman har eleverna lämnat den första läsinlärningen bakom sig och läser vanligen helt på egen hand.
– Det gör att skillnaderna mellan pojkars och flickors läsande börjar märkas. Samtidigt är det inte för sent att försöka påverka, eftersom skillnaden inte blivit alltför stor, säger Annette Nordman Alhusaini, bibliotekarie på Hallunda bibliotek.

Lättare välja uppföljare

Böckerna i projektet valdes utifrån vad forskning visar brukar tilltala många pojkar: De har pojkar i huvudrollerna och är delar av en hel serie böcker (det har visat sig att om pojkar läser en av böckerna i en serie lockas de lätt till att läsa även de nästföljande). Samtidigt var det böcker som även flickor tänktes uppskatta.

Två dramapedagoger knöts till projektet, med uppgift att både fördjupa läsupplevelsen genom drama som en muntlig bearbetningsform. De ledde även arbetet med att låta eleverna göra enkla dataspel och filmer utifrån sin läsupplevelse.

Projektet planerades tillsammans med en barnbibliotekarie, utvecklingspedagoger från utbildningsförvaltningen, lärarna på berörda skolor samt de dramapedagoger som arbetade i projektet. Biblioteken har köpt in böcker som anses speciellt passa pojkar som inte läser, som en utökning av befintligt bestånd. De har även bokpratat om de nyinköpta böckerna för eleverna i de två deltagande klasserna.

Kreativ stämning

Två utvecklingspedagoger från utbildningsförvaltningen följde projektet och genomförde observationer i båda klasserna. De såg hög elevaktivitet, en rik interaktion och en kreativ stämning där elever både fick uttrycka och realisera sina idéer.

Eleverna undersökte till exempel karaktärer i de böcker de läst genom att gestalta dem på olika sätt. De fick även möjlighet att genom kopplingar i texten reflektera över sina egna liv.
– Ett oförglömligt exempel är när eleverna i klasserna likt Greg i boken Usla utsikter presenterade egna muséer. De tog övningen på största allvar och genom artefakter de tagit med sig hemifrån berättade de om särskilt minnesvärda och kännetecknande händelser från sina liv, säger Annette Nordman Alhusaini.

Barnen visade artefakterna och talade om sig själva i tredje person som en person som levt för ett antal decennier sedan.
– Vid det här och liknande redovisningstillfällen var det knäpptyst i klassrummen. Alla kände och visste att det är på riktigt: här lyssnar vi till en personlig berättelse som vi aldrig hört förut.

Rörigt ibland

Andra stunder kunde upplägget göra att det blev rörigt i klassrummet.
– Det blir gärna det, när tjugofem elever samtidigt arbetar med att improvisera olika scener. Ljudnivån stiger och det blir både spring och stim. Men vi vill framhäva att den formen av röra på något sätt också är positiv, en kreativ röra. Lyssnandets konst var något man tränade och den förmågan förbättrades under projektets gång.

I samband med projektet genomfördes fokussamtal på båda skolorna med dramapedagogerna och lärarna. På en av skolorna hölls även tre fokussamtal med elever, alla pojkar. De vuxna framhöll att det bästa med projektet var själva läsningen. Projektet innebär att alla har läst, att de på många fördjupande sätt delat läsupplevelser och att de mötts i läsupplevelsen.

En pojke säger: ”Man förstår mer när man fick göra teater om boken om Greg (huvudpersonen i de två av böckerna i serien Dagbok för alla mina fans)” ”Något av det bästa var att man fick 'känna sig som Greg' ”, säger en annan pojke. De intervjuade pojkarna anser att projektet framför allt inneburit att det blivit roligare att läsa.

Kontakt:
Annette Nordman Alhusaini, bibliotekarie barnverksamhet, Bibliotek Botkyrka
E-post: annette.nordman@botkyrka.se2014-08-18 | Film medier Läsfrämjande berättande skrivande Museer kulturarv Teater cirkus drama Spel 10-12 år