Strindberg på 40 språk
Foto:

Strindberg på 40 språk

Ett halvt ark papper är en kortnovell skriven av August Strindberg 1903. Numera är den också en interaktiv mötesplats för Stockholms stads elever och deras lärare. Här flödar kreativiteten och skaparlusten när nationalklenoden silas genom ett samtida ungdomsfilter.

 ”Sista flyttningslasset hade gått; hyresgästen, en ung man med sorgflor på hatten vandrade ännu en gång genom våningen för att se om han glömt något”.

Så börjar August Strindbergs oerhört korta novell om en nybliven änkeman som minns sitt liv som gift via siffror på en utgiftslista.

Med utgångspunkt i den drivs sedan i höstas projektet Ett halvt ark papper, en interaktiv mötesplats för unga där de bland annat kan läsa texten på 40 olika språk, lyssna på den samt se den framföras på teckenspråket. Hemsidan är utbildningsförvaltningens bidrag till firandet av Strindbergsåret 2012 och målet är att skapa en gemensam läsupplevelse för stadens alla elever där novellen Ett halvt ark papper och Strindbergsårets tema, Tänk själv, samspelar. 

Merparten av översättningarna – och inläsningen av novellen till olika språk – har gjorts av Stockholms skolors modersmålslärare. Syftet är att belysa den mångfald som idag finns på skolorna. Dessutom läser skådespelaren Johan Rabaeus den på svenska, engelska och franska, medan teckenspråksartisten Tommy Krångh har spelat in den på teckenspråket.

Strindbergs ”Fejkbook”-sida
Hemsidan genomsyras av interaktivitet. Under rubriken Dela döljer sig elevernas egna tolkningar av novellen, filmer, digitala berättelser och radioprogram som alla utgår från Ett halvt ark papper.
    – Det handlar om allt från att göra sin egen "Fejkbook-sida" som vi kallar det, där man får tänka sig att man är Strindberg. Hur skulle hans riktiga Facebook-sida se ut, vad skulle han ha för vänner och ovänner, vad skulle han gilla? Hur skulle han agera, berättar projektledaren Elisabet Söder i en intervju på SVT:s ABC-nytt.

Projektet Ett halvt ark papper kommer att leva kvar som lärresurs även efter Strindbergsårets slut. Den 20 januari 2013, på Strindbergs dödsdag, har exempelvis Stockholms skolor Studio Ett i Kulturhuset till sitt förfogande där man under hela dagen kommer att visa hur novellen kan tolkas via musik, filmer, dramatiseringar, bildspel, webbplatser, bloggar, skulpturer och målningar med mera. En webbsida med program kommer inom kort.

På bild: Skådespelare Johan Rabaeus och två av de modersmålslärare som har översatt och läst in novellen på olika språk.

Jobbar du också med ett projekt för barn och unga? Registrera det här >>2012-12-13 | Film medier Konst bild form Läsfrämjande berättande skrivande Musik Teater cirkus drama 6-9 år 10-12 år 13-15 år 16-19 år