Emaljbild med påskmotiv
Foto:

Sociala berättelser och seriesamtal underlättar i Karlshamn

Sociala berättelser och Seriesamtal är en metod som underlättar för elever som har svårt att koncentrera sig. Det berättar Maivor Johnsson, rektor på Karlshamns montessoriskola.

Karlshamns montessoriskola har elever till årskurs 6. För att elever med vissa svårigheter ska få möjlighet att delta i Skapande skola-aktiviteter måste de ibland ha en extra resurs, precis som när andra aktiviteter genomförs på skolan. Ibland kan resurspersonen behöva gå undan med eleven och tala om vad som nu kommer att hända, berättar Maivor Johnsson.

– Ska de här eleverna kunna följa med till ett museum måste också resurspersonen följa med och vara förberedd.

Elever med autism, Aspergers syndrom, ADHD eller ADD kan vara hjälpta av sociala berättelser och seriesamtal. En social berättelse och ett seriesamtal innebär att en lärare, kulturpedagog eller resursperson ritar och skriver i bilder vad som kommer att hända och vad som har hänt. På så vis struktureras och synliggörs ett händelseförlopp. Bilderna kan tas fram igen senare för att reflektera och repetera en aktivitet. Först gjorde vi detta. Sedan satte vi oss i bussen. Sedan åt vi på museet. Sedan tittade vi på ...

För Maivor Johnsson är det viktigt att alla elever kan vara med på sina egna villkor och få utvecklas efter sin förmåga och i sin egen takt. Skapande skola-aktiviteterna är ingångar till samtal och nya kunskaper. Ett besök på Kockums emaljfabrik i Ronneby, där barnen gjorde sina egna emaljplattor resulterade inte bara i färdiga konstverk utan också i diskussioner kring vad man gjorde innan man kunde emaljera. Vilka material användes då? Varför hissar man ner emaljhinken i brunnen för att ta upp vatten istället för att spola det ur kranen? Och varifrån kommer ljud och ljus under en konsert när man sitter bakom ett datorbord och trycker på vissa knappar?

Men för att Skapande skola ska fungera måste det finnas tillräckligt med resurser poängterar Maivor Johnsson:

– När vi arbetar med musik och drama och eleverna gör dekor och skriver manus behövs flera händer. Samma sak gäller besök på till exempel ett museum. Då är det nya miljöer och nya rutiner. Också för att de övriga eleverna ska få ett tillfredsställande och givande arbetsklimat.

Kontakt
Maivor Johnsson, rektor Karlshamns montessoriskola
Telefon: 0454-184 43.
E-post: maivor.johnsson@karlshamnmontessori.se2015-11-13 | Konst bild form Läsfrämjande berättande skrivande 6-9 år 10-12 år