Martin Harborg och Anna Cederquist spelar på instrument tillverkade av återvunnet material i projektet Skrot (foto).
Foto:

Skrot blir musikinstrument till gemensam konsert

Skrot är namnet på en interaktiv musikföreställning för barn mellan tre och sju år. Barnen bygger egna instrument av återvunnet material och deltar med ljud och musik i föreställningen.

Exempel på skrotinstrument. Foto: Anna Cederquist.Under vårterminen 2014 har Skrot drivits som ett Skapande skola-projekt i Staffanstorps kommun. Alla barn i kommunala skolor i F-3 i Staffanstorp deltog.

Projektet startar med en workshop där musikerna och barnen tillsammans bygger och uppfinner instrument av återvunnet material eller byggmaterial. 
– Det brukar vara en koncentrerad och rolig stund för barnen. Förskoleklassen kämpar med att tejpa, de håller i flexslangar och hjälper varandra att lyckas. Treorna har oftast lättare med tejpandet och får jobba mer på att hjälpa varandra, dekorera och kanske uppfinna själva, säger Anna Cederquist, musikpedagog och projektledare för Skrot.

Panflöjt, kazoo, trumpet, vuvuzela och muggstränginstrument är några exempel på vad barnen bygger. När det sedan blir konsert så spelar de med i låtar som musikerna lärt dem, eller gör låtar tillsammans under konserten.
– Vi använder oss en del av live looping (se faktaruta) som även barnen får vara med på under konserten och det blir alltid lyckat.

Om det är barn på konserten som inte haft workshop och byggt instrument så är de ändå med och gör ljud, sjunger och gör rörelser. Efter konserten kan hela klassen lyssna på inspelningen tillsammans. Då kan det vara lämpligt att prata om hur det kändes att spela ihop – något som kan vara roligt och spännande, men också göra att man känner sig otillräcklig eller dålig.
– Framför allt ska vi vuxna försöka passa oss för att överföra eventuella egna rädslor på barn som inte vet att de kan finnas. Genom att vi har ett fritt sätt att spela våra kompositioner på, och att vi spelar på egna instrument, så hoppas vi undanröja hinder.

Kontakt: 
Anna Cederquist
Telefon: 040-92 42 59, 0706-72 27 93
E-post: anna.cederquist@gmail.com

Läs mer om Skrot här

Se en film om Skrot

Bilder: (stor) Martin Harborg och Anna Cederquist är två av musikpedagogerna som deltar i Skrot.
(liten) Exempel på skrotinstrument. Foto: Anna Cederquist.2014-06-18 | Musik Slöjd hantverk design 0-5 år 6-9 år