Ung indian med flöjt (målning av Gitte Pålsson)
Foto:

Skånsk musikteater hämtar inspiration från urfolk

Hur tar vi hand om vår jord? Och på vilka sätt kan vi hjälpa varandra fast vi är olika? Det är frågor som barn mellan 3–9 år diskuterar i ett Skapande skola-projekt som utgår från filosofin hos urfolket aymara i Bolivia.

I föreställningen Mallku och Lulli ger sig den lilla kolibrin Lulli ut på äventyr för att utmana den stora kondoren, Mallku. Platsen är Titikakasjön i Anderna. Vem kommer först till solen?
– Först får barnen uppleva sagan i ord och ton. Då skapar de sina egna bilder, säger Gitte Pålsson, musiker och producent på musikteatergruppen Khala Uma i Malmö. Deras föreställning följs sedan av en workshop.

Föreställningen bygger på Gitte Pålssons egen bok Sagan om den stora kondoren och den lilla kolibrin. I workshopen deltar barnen med sång, dans, musik och rytmik.
– De får lära sig hälsa, räkna och sjunga på aymaraspråket. Sedan får de ta del av indianernas filosofi att alla människor är lika mycket värda, eftersom vi alla är moder jord och fader sols barn. Och att var och en tillsammans har ansvar för naturen. Sagan förmedlar möjligheten att vi alla kan nå våra drömmars mål om vi hjälper varandra, säger Gitte Pålsson.

Med boken och en tillhörande cd-skiva kan pedagoger och barn arbeta vidare med frågorna genom att sjunga, måla och dansa – i skolan, förskolan eller hemma. Jämställdhet och mångfald är centrala begrepp i både boken och föreställningen.

Kontakt:
Gitte Pålsson
E-post: epost@gitte.nu 
Telefon: 0739-35 46 89
Webbplats: http://www.gitte.nu/index.php?page_id=1722014-03-19 | Dans Läsfrämjande berättande skrivande Musik 0-5 år 6-9 år