Barn dansar. Foto: Scanpix.
Foto:

Nya barndomsminnen med öppen kulturskola i sommar

Ambitionen i Simrishamn är att nyanlända barn stannar i kommunen när de blivit vuxna. Ett sätt att nå det målet är att skapa barndomsminnen. Och barndomsminnena börjar med en sommarkulturskola.

Simrishamn har en struktur för att ta emot statliga Skapande skola-pengar. Sedan tio år har kommunen en kulturgaranti. Den innebär fast anställda kulturpedagoger som regelbundet jobbar i klasserna, att alla elever i kommunen har rätt till åtminstone en kulturaktivitet om året och att lärarna tar del av åtminstone tre fortbildningstillfällen per år. Kulturgarantin är politiskt beslutad och enighet råder.

De Skapande skola-pengar Simrishamn beviljas stärker Kulturgarantin och kompletterar kulturskolans verksamhet.

– Vi vet hur vi ska kombinera de tre resurserna, samköra Skapande skola med Kulturgarantin och Kulturskolan, säger Anna-Carin Uggla som är kulturutvecklare i Simrishamn.

Frågan om det inte borde finnas en kulturskola som är öppen också på sommaren har funnits länge. Anna-Carin Uggla berättar att det finns barn som sällan kommer iväg till havet under sommarlovet. Och frågan blev extra aktuell när kommunen började ta emot nyanlända, där kanske en hel familj blir kvar på en flyktingförläggning hela sommaren.

– Vi vill vara med och skapa nya barndomsminnen. De barn som kommer hit har ofta med sig otäcka upplevelser, säger Anna-Carin Uggla och stryker under vikten av att barndomsminnena blir gemensamma för nyanlända barn och barn som är födda i kommunen.

Under sommarlovets nio veckor kommer sommarkulturskolan att vara öppet åtta. Tre dagar i veckan är verksamheten i Simrishamn och två dagar på andra platser runt Österlen. Verksamheten startar direkt efter skolavslutningen, eftersom fasta rutiner och kontinuitet är viktigt för vissa barn. De socionomer som finns på den skola i kommunen som tar emot flest nyanlända kopplas också in. Socionomerna jobbar hela sommaren och fungerar som resurs för alla som deltar.

Under hösten fortsätter Skapande skola-satsningen. Dans är ett av många kulturämnen på schemat där integration är grundläggande temat också i fortsättningen. Simrishamn har kört dans i många år i förskoleklass med bra resultat. Nu utvidgas just dansen till att även nå äldre elever.

– Dans är en bra väg in i det talade språket, säger Anna-Carin Uggla. Man får ut sina känslor i kroppen och övar abstrakta begrepp. Dessutom lär sig barnen svenska genom danspedagogens instruktioner.

Kontakt
Anna-Carin Uggla, kulturutvecklare Simrishamn
Telefon: 0414 819571
E-post: anna-carin.uggla@simrishamn.se2016-04-28 | Dans Lek 6-9 år