barn dansar
Foto:

Särskoleelever samarbetar med kammarorkestern

Kammarorkestern Musica Vitae i Växjö har under flera år samarbetat med särskoleelever. Det började med att man upptäckte att barnen inte kom till kammarorkesterns skolkonserter. Man beslöt därför att rikta sig direkt till särskoleklasserna.

– Det är inspirerande att spela tillsammans med barnen såväl som att spela för dem. Det finns alltid ett stort engagemang och en stor glädje, säger orkesterchefen Staffan Langemark.

Samarbetena har sett olika ut genom åren. Vid några tillfällen har man samarbetat med musikpedagoger. Då handlade det om barn utan talat språk. Pedagogerna träffade barnen och lärarna och presenterade ett material med sånger man arbetade med. Sångerna repeterades senare tillsammans med Musica Vitae. Hela projektet avslutades med skolkonserter på teckenspråk för länets lågstadieklasser i Växjö Konserthus. Flera av klasserna och barnen medverkade på scenen.

Också när barnen spelat med orkestern har man samarbetat med en musikpedagog, den gången från Växjö kommun.
– Vi har då gjort särskilda arrangemang, säger Staffan Langemark, och barnen har spelat på speciellt anpassade instrument; flöjter och olika klanginstrument.

Barnen kom till Musica Vitaes repetitionslokal vid 4 tillfällen och övade. Varje tillfälle bestod av en konsertdel. Projektet avslutades med familjekonsert och skolkonserter.
– Jag tror det är viktigt att både göra riktade insatser till särskolebarnen och även integrera i vår ordinarie skolkonsertverksamhet, säger Staffan Langemark.

Under våren 2014 genomförs projektet ”Måla musiken”. Konstpedagoger från Smålands Museum berättar och visar olika konstverk. Projektet vänder sig till länets alla femåringar inklusive särskoleelever som lyssnar på Musica Vitaes ”Känslo-CD” och målar. Sedan träffar de orkestern, lyssnar på musiken, och hela projektet avslutas med en utställning där barnens bilder visas och orkestern spelar. Då är också allmänheten välkommen.

Kontakt:
Staffan Langemark, orkesterchef Musica Vitae, Växjö
Telefon: 0705-43 75 09
E-post: staffan.langemark@musicavitae.com
Webbplats: www.musicavitae.com

femåringar på besök hos kammarorkestern2014-01-21 | Dans Konst bild form Musik 0-5 år 6-9 år 10-12 år 13-15 år