Teater 16 från Ljungby. Foto: Teater 16.
Foto:

Riksteatern bygger länk mellan unga aktörer och nyskriven dramatik

Det prisbelönta projektet Länk ger skolor och unga amatörensembler chansen att sätta upp pjäser som specialskrivits för dem. Riksteatern beställer pjäserna från en handplockad grupp aktuella dramatiker. I Ljungby bidrog Länk till att bilda ortens första och enda teaterensemble.

Länk ger klasser och grupper möjlighet att spela sin föreställning på sin ort och på en professionell teaterscen. Målgruppen är ungdomar mellan 15–20 år. Länk avslutas med en nationell festival på Riksteatern i Stockholm. Flera teatrar på läns-, regions- och stadsnivå ställer lokaler och personal till förfogande för de ensembler som medverkar. Ungdomarna får genom coaching, workshops och möten kunskap om den professionella teaterns arbetssätt och villkor.

Under Länk 2014 bjöd Riksteatern in fem svenska samt en utländsk dramatiker som översattes från engelska: Sofia Fredén, Martina Montelius, Cristina Gottfridsson, Rasmus Lindberg, Anders Duus och Katori Hall. Dramatikerna fick två regler att förhålla sig till: pjäserna ska inriktas på att ha stora ensembler med olika utmaningar för alla medverkande. Det ska också vara könsneutrala karaktärer, eller övervägande kvinnliga.

I Ljungby valde en grupp gymnasieungdomar att sätta upp Rasmus Lindgrens pjäs Sannas sanna jag.
– Det var jätteroligt att vi hade en samhällskritisk pjäs med en väldigt nuvarande känsla. Folk kunde känna igen sig, och det var det som gjorde att man hade driv, säger en av ungdomarna i den nybildade gruppen Teater 16, som visade ett utdrag ur föreställningen under scenkonstbiennalen Bibu.se i Helsingborg.

Pjäsen handlar om Sanna som växer upp i ett samhälle starkt präglat av frikyrklighet. Något som stämmer in även på småländska Ljungby. I Ljungby finns för övrigt ingen kulturskola, inga fria grupper och överhuvudtaget få möjligheter för unga att uttrycka sig genom scenkonst. Men hos några ungdomar fanns idén att starta en teater.
– Nu är vi en teatergrupp – efter Länk, säger Jonas Jansson, förälder till en av ungdomarna och regissör för Teater 16.

Att delta i Länk är kostnadsfritt. Ensembler och skolor får dock själva finansiera den egna produktionen (scenografi, kostym och teknik etc) samt utgifter i samband med möten och deltagande i festivaler. Varje Länk-ensemble har rätt att spela föreställningen upp till fem gånger på sin hemort samt en gång på Länks regionala partnerfestival. Grupper som blir uttagna till Länks nationella festival får spela ytterligare en gång, på Riksteatern.

Kontakt:
Edward Buffalo Bromberg, projektledare Länk
Telefon: 0705-32 9789
E-post: edward.bromberg@riksteatern.se

Läs mer om Länk på Riksteaterns hemsida2014-05-28 | Teater cirkus drama 13-15 år 16-19 år