Runt vindspel i regnbågens färger (foto).
Foto:

Queert fokus öppnade för nya insikter
i Malmö

Hur jobbar en med jämställdhet utan att diskriminera den som inte identifierar sig som hon eller han? Det var en av frågorna som projektet Queer Kids i Malmö sökte svar på. Själva begreppet queer skulle visa sig vara till hjälp.

Syftet med Queer Kids var att nyansera frågan om jämställdhet, som alltför ofta polariserar kön till två kategorier. Projektet ville belysa risken med att jämställdhetsarbetet kan diskriminera eller exkludera personer som inte identifierar sig som han eller hon.
– Utifrån det perspektivet blev queer ett centralt begrepp – ett begrepp som tillät oss att både inkludera alla och att bråka med samhällsnormer. Queer-begreppet luckrade upp jämställdhetsfrågan, säger projektledaren Camilla Löf.

Viktigt börja med begreppen

Projektet arbetade fram metoder för lärare att få in frågor om kön, jämställdhet, sexualitet och queer i olika skolämnen. Särskilt satsades det på de estetiska ämnena, eftersom dessa lätt kommer i skymundan i diskussionen om kunskap och skola, menar Camilla Löf.

Delprojekt genomfördes i förskolan, grundskolan och gymnasiet i Malmö. De utvalda förskolorna och skolorna fick en inledande föreläsning om queer, kön, jämställdhet och diskriminering, anpassat utifrån deras olika förkunskaper.
– Det var en viktig utgångspunkt, eftersom barnen och eleverna behövde få tillgång till begreppen och möjlighet att få diskutera dem.

Barnen fick makten

I projektet som omfattade förskolan lämnade pedagogerna över makten att dokumentera till barnen. Under en veckas tid fick barnen en maskeradväska, fylld med olika utklädningskläder, masker och andra markörer som svärd, trollspön och mikrofoner. Till maskeradväskan hörde också digitala kameror och en fotoskrivare där barnen direkt kunde skriva ut sina bilder.

En del av resultatet blev att barnen startade nya lekar och inspirerade varandra att klä sig i olika kläder. Det ledde bland annat till att en del barn började leka med barn de tidigare inte lekt med.

Granskade normer i spel

Grundskolans delprojekt var ett samarbete mellan elever i årskurs 8 vid en fristående skola, och elever i årskurs 3 i en kommunal skola. Frågan som eleverna arbetade med var: Vem får en lov att vara i internetbaserade spel? De yngre eleverna utsågs till spelexperter. Deras erfarenheter analyserades av de äldre eleverna.
– Eleverna tittade på normerna i spelet, berättar Camilla Löf: Hur kan någon se ut i detta spel? Finns möjligheter att vara annat än flicka eller pojke? Vilka handlingsutrymmen finns?

Erfarenheter och analyser blev till en fotoserie där eleverna framställer onlinevärden i offlinevärlden. Ett sätt att synliggöra vilka normer en har att förhålla sig till i internetbaserade spel.

Fordonselever samlade ljud

I gymnasieskolan genomfördes två olika projekt. Det ena av elever vid fordonsprogrammet som ställde frågan: Vem får en lov att vara på olika platser? Eleverna åkte runt i Malmö och dokumenterade intrycken med hjälp av en diktafon. Resultatet blev ljudinstallationer.

I det andra projektet på gymnasiet fick bild- och fotoelever konstnärlig frihet att gestalta begreppet queer. På svenskan skrev de sedan reflektioner över verken. Det resulterade i en stor utställning med bilder från alla delprojekt.  Elever i ämnet grafisk kommunikation tog sedan över bild- och textunderlaget och skapade en utställningskatalog och en sajt.

"Enormt positiv uppmärksamhet"

Utställningen har visats på flera ställen i Malmö, bland annat på Malmö stadsbibliotek och på Nordiskt Forum. Dessutom har utställningen smyckat kajen i Malmö under hösten 2014.
– Utställningen har fått enormt positiv uppmärksamhet, säger Camilla Löf. Den har även gjort intryck internationellt, genom en delegation unga ledare från Mellanöstern som vistades i Sverige för ett utbyte under juni månad. Delegationen var rörd över att barn och ungdomar ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar i offentliga rum.

Kontakt:
Camilla Löf, projektledare Malmö stad
E-post: camilla.lof@malmo.se2014-11-19 | Konst bild form Läsfrämjande berättande skrivande Teater cirkus drama Spel Alla år