Text från elev till Yvette Gustafsson.
Foto:

Prestationsproblematiken släpper
med tidiga övningar

För elever som har koncentrationssvårigheter kan det hjälpa med att komma igång med övningar snabbt. Då släpper pressen att tvingas prestera. Det får serietecknaren Yvette Gustafsson ofta bevis för i sitt arbete på skolorna i Göteborg.

Yvette Gustafsson har arbetat med Skapande skola i flera år, ofta på mellanstadiet. Hon kör dubbla lektioner med eleverna en gång i veckan under fem veckor. Ett av problemen är att få eleverna att känna att de inte behöver prestera utifrån en given mall, de är så vana att tvingas lösa till exempel mattetal på rätt sätt.

– Eleverna frågar ofta om det de tecknat är rätt eller fel och jag svarar att det är din idé, att det inte handlar om att göra rätt eller fel.

Text från elev till Yvette Gustafsson.Det är viktigt att snabbt komma igång med övningar menar Yvette Gustafsson. En lektion kan bestå i att hon till exempel talar i tio minuter, sedan får eleverna jobba själva i tio minuter.
– Då går jag runt i klassrummet och ser snabbt vilka som har svårt att komma igång.

Sedan är det några minuters prat igen, kanske diskussion och så kör eleverna ett tiominuterspass på egen hand igen.

Lättast är det att jobba med Skapande skola om lärarna är närvarande i klassrummet och om de kopplat ihop serieworkshopen med ett skolämne. Yvette Gustafsson har varit på skolor där man använt serieteckning i SO:n. Eleverna läste om lag och rätt och de illustrerade olika rättsfall, utredde misstänkta och kallade vittnen till förhör. Att jobba i serieformatet hade stor betydelse:

– Utvärderingen visade att flera elever kände att de aldrig hade klarat provet om det inte var för att vi hade jobbat med lärande på det här sättet, säger Yvette Gustafsson.

Yvette Gustafsson är noga med att inte berätta för mycket om vad som ska göras på lektionen i förhand. Det skapar lätt en känsla hos vissa elever att det här kommer att vara svårt, det här kommer jag inte klara. Det är inte alltid så att lärarna berättar vilka elever som har koncentrationssvårigheter. Det är inte heller nödvändigt. Ibland får Yvette Gustafsson höra att den och den eleven har den och den diagnosen, men så visar det sig att funktionsnedsättningen inte märks. Och även om läraren berättar så vet inte läraren själv ibland heller hur eleven kommer reagera på vissa uppgifter.

– Men det är viktigt att läraren är med, att hen inte ser kulturpedagogen som en slags vikarie där läraren kan göra något annat, säger Yvette Gustafsson. Ibland är det stora grupper och då behövs lärarens stöd även om hen inte är så hemma på att teckna serier. Det är okej med stora grupper, men om läraren känner att mindre grupper skulle behövas, så önskar jag att det skulle hörsammas i större utsträckning och att det inte påverkar chansen att få ha ett Skapande skola-projekt. Det är lättare för många elever, speciellt de med koncentrationssvårigheter, att jobba i mindre grupper.

Kontakt
Yvette Gustafsson, serietecknare
Telefon: 073 - 926 05 96
E-post: yvette.gustafsson@gmail.com2015-11-13 | Konst bild form Läsfrämjande berättande skrivande 6-9 år 10-12 år 13-15 år