Pappor läser med barn och en pappa spelar gitarr på Pappoteket i Stora Skedvi. Foto: Stora Skedvi bibliotek.
Foto:

Pappotek inspirerar till läsning

Om pappor visar att läsning är viktigt kommer deras barn också att tycka det. Det var den bärande tanken när Stora Skedvi bibliotek i Säter startade ett Pappotek – som blev så populärt bland de deltagande fäderna att fyra inplanerade träffar raskt blev till sju.

För att råda bot på de sjunkande lässifforna för framförallt pojkar lockade biblioteket till sig traktens pappor under våren 2014. Via personalen på förskolan i Stora Skedvi nådde de intresserade pappor. Från början var det tänkt som ett projekt om fyra tillfällen, en gång i veckan, men papporna ville fortsätta. Totalt blev det sju träffar med boktips, tips om högläsning, rim och ramsor.

En nygjord utvärdering visar att papporna var nöjda med projektet. Numera läser de mer för sina barn, de är medvetna om läsningens betydelse och de prioriterar lässtunderna med sina barn.
– Den största skillnaden är nog att jag i större utsträckning tar mig tid att läsa med henne. Tidigare har det varit dottern som varit drivande och då ofta för sent för att det ska fungera. Nu tar jag tag i saken tidigare så att vi hinner med att läsa innan sängdags, berättar en av papporna.

Utvärderingen visar också att pappornas egen läslust vaknat, och att de värdesatt att få kontakt med andra pappor på biblioteket. En av papporna uppskattar att han fått veta mer om all ny barnlitteratur som finns. En annan beskriver hur han ”fått en ny insikt i hur böcker kan hjälpa barn att lära sig olika saker. På så sätt kan jag välja böcker om det är något speciellt vi behöver öva på.”

Projektet fick stor uppmärksamhet i lokalmedierna vid starten, och låntagarna på biblioteket har också blivit fler. Pappoteket fortsätter under hösten 2014.
– Vi hoppas kunna möta nya pappor när vi nu byter dag i veckan, säger Maria Höglund Boberg, bibliotekarie på Stora Skedvi bibliotek i Säter.

Kontakt:
Maria Höglund Boberg, bibliotekarie, Stora Skedvi bibliotek
E-post: maria.hoglund@kommun.sater.se
Telefon: 0225-366 702014-09-22 | Läsfrämjande berättande skrivande 0-5 år