karta över kärra torg med elevernas post it-lappar
Foto:

Niorna ritade om sitt centrum för att skapa drömtorget

Eleverna i nian på Kärraskolan i Hisings Backa utanför Göteborg ritade om det lokala centrumet och designade sitt drömtorg. I ett Skapande skola-projekt fick de en praktisk inblick i hur en arkitekt arbetar och ställde sedan ut sina förslag på biblioteket.

De två arkitekturpedagogerna Matti Örjefelt och Wenxuan Zhang började med att ge eleverna en introduktion till begreppet arkitektur. Vad är egentligen ett rum? Hur skapar man rymd i ett rum? Eleverna fick verktygen för att kunna analysera rummet. Därefter gav de sig iväg till Kärra centrum intill och listade iakttagelser på kartor och inventeringslistor.

Med kartorna och listorna som underlag designade eleverna sitt drömtorg. Här lärde de sig begrepp som skala, plan och sektion – termer som förekommer i skolarbetet. De färdiga ritningarna ställdes ut på Kärra bibliotek under sommaren 2013.
– Det är viktigt att projekt av den här typen är kopplat till ämnena i skolan, säger Matti Örjefelt. Annars riskerar det att bli flummigt.

I diskussionerna med arkitekturpedagogerna upptäcktes saker eleverna inte tänkt på tidigare: Till exempel att passagen vid torget användes oftare än själva torget. När det regnade väntade busspassagerarna i passagen en bit bort eftersom hållplatsen saknade regnskydd. Och de flesta butiker och andra ställen folk besökte låg i den trånga passagen. Torget användes för att passera över för att komma till passagen, och det visade sig att få stannade till på torget. Det här var kunskaper som låg till grund när eleverna designade sitt centrum och sitt drömtorg.

Kunskaper av den här typen dyker upp när arkitekter arbetar tillsammans med brukare, menar Matti Örjefelt:
– Det skapar en bredd och andra vinklar när man jobbar med brukarna och det är särskilt roligt över generationsgränserna.

Kontakt:
Matti Örjefelt, arkitekturpedagog
Telefon:0735-75 46 70
E-post: mattiorjefelt@hotmail.com

Rosemary Larsdotter, projektledare Kärraskolan, Hisings Backa
Telefon: 031-366 90 26
E-post: rosemary.larsdotter@norrahisingen.goteborg.se  2014-01-14 | Arkitektur 13-15 år