Scenkonstföreställningen Boost. Foto: Regionteater Väst.
Foto:

Nästagångsväljare får fram sina åsikter via teatern

Regionteater Väst har sökt upp högstadieelever för att fråga dem hur de ser på samhälle, politik och framtid. Svaren blev till en scenkonsthändelse som turnerar i Västra Götaland veckan före valet.

I projektet Boost har teatern träffat ett stort antal elever i Västra Götalandsregionen och frågat dem om deras syn på politik. Elevernas svar bearbetades till en föreställning. Mellan 8–12 september turnerar den i alla 49 kommuner i regionen.
– Vi vill belysa det faktum att högstadieungdomar inte har någon reell politisk makt och ingen rösträtt, men likväl påverkas av alla beslut som fattas. Nu när det är valår vill vi ta chansen att låta dem komma till tals och ge ungdomarna en känsla av att deras röst, trots det, faktiskt betyder något, säger Jenny Nilsson, en av projektledarna för Boost.

Mötena med eleverna skedde i form av en workshop. Eleverna samtalade med teaterpersonalen, fyllde i en enkät och fick lägga sina svar på frågan ”vad är politik för dig?” i en låda. I ett annat moment fick eleverna ta med sig en inspelningsapparat och intervjua varandra, utan vuxna i närheten.
– I början intervjuade vi eleverna själva. Då blev de väldigt medvetna om vad de ska svara, och att det ska vara lite korrekt. Men när vi lyssnar på hur de pratat själva då märker vi att diskussionen verkligen går varm – de har mycket att säga när de väl får platsen att göra det.

Samtidigt hörs det i intervjuerna att många unga upplever att avståndet mellan dem till politikerna är långt.
– Därför har vi bjudit in både politiker och högstadieskolor till torgen i varje kommun, så att båda sidor ska känna att steget inte behöver vara så långt, säger Jenny Nilsson.

På torget kommer Regionteater Väst att överlämna ett önsketräd till ansvariga politiker. Trädet är fyllt av lappar med åsikter och önskningar från unga inför framtiden. Troligt är att många av lapparna handlar om miljö, antirasism, jämställdhet och skolan – till exempel apropå betygssystemet och arbetsmiljön – för det är frågor som kommit upp ofta under intervjuerna.

Kontakt:
Jenny Nilsson, projektledare
Telefon: 0709-66 52 61

Jan Coster, projektledare
Telefon: 0707-95 45 462014-09-03 | Läsfrämjande berättande skrivande Teater cirkus drama 13-15 år