Träslöjd.
Foto:

Mycket tid viktigt i Växjö

Gott om tid är det viktigaste när Ljungfälle grundsärskola lägger upp sina Skapande-skola-projekt, säger rektorn Annika Sandberg. Skolan planerar tillsammans med aktuell samarbetspartner under hösten och genomför sedan projektet på våren.

Elever och lärare skapar bilder tillsammans.Ljungfälle grundsärskola har 29 elever. Funktionsnedsättningen bland eleverna varierar. En del har svårt att lära, andra lättare. Flertalet läser utifrån träningsskolans kursplan. En förutsättning för ett bra resultat av Skapande skola-insatser är kontinuitet, att man jobbar över tid. En annan viktig faktor är att kulturaktörer och ordinarie personal planerar tillsammans med varandra och med eleverna. Att direkt hitta rätt kulturaktör är inte självklart. Det behövs en person som kan möta eleverna utifrån deras förutsättningar.
– För våra elever är det viktigt att bygga en relation med den person som kommer utifrån. Det tar tid men det ger ett mervärde.

De 29 eleverna delas in i grupper om 3-8 som planerar och utvärderar insatserna. I grupperna varierar utvärderingsmetoderna. Några diskuteras muntligt, andra använder bilder, tecken eller interaktiva tavlor. Det beror på förutsättningarna bland eleverna.

Drama i bilder.

Eleverna får möjlighet att påverka insatserna utifrån sina egna förutsättningar. Ibland kan det handla om sådana enkla saker som att kunna välja mellan två insatser, till exempel mellan två sagor, berättar Annika Sandberg. Det som görs inom ramen för projektet utvärderas tillsammans med eleverna och resultatet används vid planeringen inför kommande kalenderår.

Elever och lärare skapar bilder tillsammans.Skolan filmar och fotograferar ofta insatserna. Det är ett sätt för eleverna att senare reflektera över det egna lärandet, berättar Annika Sandberg.
– Vad har vi gjort och hur gjorde vi det? Det behöver upplevas om och om igen.

En annan framgångsfaktor är fördelningen av bidraget från Kulturrådet. I Växjö fördelas pengarna så alla elever får lika mycket. Men ovanpå de pengarna får särskolan ytterligare tillskott. Det visar att kommunen förstår att man måste hantera Skapande-skola-medlen på ett bra sätt, menar Annika Sandberg.

Kontakt
Annika Sandberg, rektor Ljungfälle grundsärskola
Telefon: 0470-436 90, 0733-68 74 052015-11-13 | Konst bild form Läsfrämjande berättande skrivande Slöjd hantverk design Teater cirkus drama Annat 6-9 år 10-12 år 13-15 år