Musiklektion i Gävle.
Foto:

Musikmöten i Gävle

Enskilda möten med särskoleelever underlättar Skapande skola-insatser. Det menar Hans-Jörgen Alsing, musiklärare på Kulturskolan i Gävle. Det är genom de personliga mötena man lär känna eleverna. Och ibland kan det ta ganska lång tid.

Hans-Jörgen Alsing har under många år arbetat med särskoleelever i Gävle. Det har blivit många projekt genom åren, både med elever från särskolor och grundskoleelever, ofta har det varit integrerade projekt med elever från båda skolformerna. För att Skapande skola-projekten ska fungera krävs ett gott arbetsklimat.

– Jag börjar ofta med att ha enskilda möten med eleverna för att lära känna dem. Det handlar om att gå in i ett möte varsamt för att kunna se var vi kan mötas. Vad vill de göra, vilket instrument vill de spela? Vilken musik tycker de om? Barn reagerar så olika på musik. När det gäller barn i särskola och i specialklasser som Aspbergergrupper finns också elever som är extremt ljudkänsliga. En iakttagelse jag har gjort är emellertid att ljudkänsligheten kan vara i det närmaste obefintlig när de får producera egna ljud.

Fördelen med Skapande skola, tycker Hans-Jörgen Alsing, är att den är betygsfri. När det egna uttrycket får stå i centrum utan tanke på betyg och prestationsmätning öppnar man för andra processer.

– Musik ska helst inte betygsättas. Ämnen som musik och bild brukar jag kalla "vara-ämnen". Att ge eleverna en frizon i skolan där de får möjlighet att skapa utifrån sina egna idéer tillför en vitalitet som verkligen behövs i en skola och ett samhälle som gör allt för att pressa in alla människor i färdiga mallar. Skapande skola ger stora möjligheter till detta men det finns också ett motstånd som ibland kan vara svårt att förstå, men en rimlig förklaring skulle kunna vara att allt som kommer utifrån tar tid från kursplaner och betygskriterier.

Tid och tillit krävs för att Skapande skola-projekten ska fungera, menar Hans-Jörgen Alsing. Man måste lära känna eleverna och ta vara på deras uttryck.

– Alla barn har en vilja och de flesta kan uttrycka den på ett eller annat sätt. I samtal med eleverna känner man snabbt om det sker ett möte. Fungerar det inte märks det direkt.

Kontakt
Hans-Jörgen Alsing, Kulturskolan i Gävle
Telefon: 073-048 01 16, 070-084 87 04
E-post: hans-jorgen.alsing@gavle.se2015-11-13 | Musik 6-9 år 10-12 år 13-15 år