Foto:

Muntligt berättande i Partille

Nu kommer nyanländas röster höras tydligare i Partille. Tillsammans med modersmålslärare och en retorikexpert ska nyanlända själva berätta i projektet Partille Talks. Arbetet kommer att digitaliseras och ska tjäna som idébank.

I projektet Partille Talks får nyanlända elever arbeta tillsammans med två erfarna modersmålslärare med somaliska och dari/persiska som språk samt med en retorikexpert. Det berättar Frida Lindén, lärare och utvecklingsledare i Partille kommun.

– Att lyssna på en berättelse eller berätta sin egen berättelse på det egna språket handlar om identitet, självkännedom, historia, fantasi, engagemang. Att göra övningar och utgå från den nyanländes språk och berättarhistoriken, från traditionella myter och skrönor är en väg in till det nya hemlandet, till kommunikation och relationsskapande, säger Frida Lindén. 

I projektet delas eleverna in i två grupper. Den ena gruppen består av nyss nyanlända. Den andra består av elever som redan lärt sig en del svenska. Grupperna träffas varannan vecka i 80-minuterspass. När det sedan är dags att utvärdera hoppas man kunna se hur grupperna skiljer sig åt. 

Berättandet kommer att se olika ut. Det kan till exempel bli gamla sägner från Partille eller traditionella berättelser från de aktuella länderna, tror Frida Lindén. Många historier finns i stora delar av världen, med lokala variationer och blir som en gemensam grund.

Under våren 2017 kommer en berättarkväll ordnas med barngrupper som har svenska som modersmål. Allt digitaliseras och elever och lärare kan följa arbetet under hela läsåret. I slutet av projektet samlas materialet i en idébank så att andra pedagoger i Sverige kan ta del av det.

Kontakt

Frida Lindén, lärare och utvecklingsledare i Partille kommun

Tfn: 031-792 13 90

E-post:  frida.linden@edu.partille.se2016-09-13 | Läsfrämjande berättande skrivande Alla år