Modersmålsbiblioteket
Foto:

Eget bibliotek för flerspråkiga barn

Med projektet Modersmålsbiblioteket vill biblioteken i Mölndal verka lässtimulerande samt stärka barn och ungas självbild via språkkunskaper. Här kan exempelvis såväl barn som vuxna ta del av sagostunder på allt från ryska till arabiska.

Modersmålsbiblioteket är ett läsfrämjande projekt där Barnomsorg & utbildnings modersmålsenhet, skolbiblioteken och biblioteken i Mölndal samarbetar. Här hittar barn med olika modersmål böcker, ljudböcker och skivor på många olika språk. Och fler tillkommer hela tiden beroende på efterfrågan.

Inom ramarna för projektet har alla flerspråkiga elever i kommunen besökt Modersmålsbiblioteket minst en gång per termin. Många flerspråkiga barn och vuxna har även fått lyssna på sagor på sitt modersmål.

Modersmålsbiblioteket verkar också för att tillgängliggöra och marknadsföra flerspråkiga böcker, se till att verksamheten blir en del av den ordinarie skolundervisningen och att det anordnas biblioteksvisningar och lektioner för modersmålsgrupperna på biblioteket. Dessutom arrangerar de fortbildningar för modersmålslärare i flerspråkiga lärresurser på nätet, samt anordnar workshops i sagoberättande.

Enligt initiativtagarna har arbetet med Modersmålsbiblioteket rönt stor uppskattning, både från lärare och föräldrar. Projektet har även uppmärksammats på Skolverkets webbplats Tema Modersmål som en av fem kommuner i Sverige vars arbete med flerspråkighet i förskolan lyfts fram som goda exempel.

Modersmålsbiblioteket är även en del av projektet Språkutveckling hos flerspråkiga elever som 2012 belönas med European Label, en Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning.

Projektet är delfinansierat av Statens kulturråd och har planerats och genomförts utifrån en bred kompetens och lång erfarenhet av läsfrämjande arbete med barn och ungdomar, både på folk- och skolbibliotek plus arbete med flerspråkighet i skolan.2012-12-12 | Läsfrämjande berättande skrivande 0-5 år 6-9 år 10-12 år 13-15 år 16-19 år Alla år