Barn som dansar (foto).
Foto:

Kulturskolan satsar på ökat inflytande och delaktighet

Att barn och unga ska kunna påverka den verksamhet de deltar i – det är huvudsyftet med ett treårigt projekt för att förändra kultur- och musikskolorna i Sverige.
– En stor chans för oss att visa vad vi vill och kan, säger Emmy Andersson, elev vid Hörby kulturskola. Jag tycker det är viktigt att vi barn också får medverka, eftersom vi kanske inte syns så jättemycket.

Barnkonventionen ligger till grund för projektet ”Om vi fick bestämma” som startade 2012. Målgruppen är de cirka 200 000 barn som är aktiva på landets musik- och kulturskolor. Projektet drivs av Smok (Sveriges musik- och kulturskoleråd) och Sveriges ungdomsorganisationer, Lsu.

Inom projektet ryms flera lokala utvecklingsprojekt ute i kommunerna. Vad barnen och de unga tycker och tänker är utgångspunkten i varje projekt.
– Många unga efterfrågar att göra mer tillsammans i en social gemenskap. De vill gärna prova på flera olika saker och samverka över konstformsgränserna, säger Sofia Balic, projektledare på Smok.

Inom de lokala projekten tar deltagarna fram och provar metoder för ökad delaktighet. De lär sig mer om barnkonventionen, och hur de kan utveckla verksamheten så att den bättre möter barnens och ungdomarnas behov och önskemål. Under resans gång får skolorna stöttning och handledning från den centrala projektgruppen, bland annat genom utbildningar och träffar.

En viktig metod i projektet är de digitala berättelser som barn och ungdomar på Unga Berättar i Kulturskolan Stockholm tagit fram. Skolan har även genomfört workshops i metoden, som flera andra kulturskolor sedan blivit inspirerade till att lära sig att ordna på egen hand.

Barn och ungdomar som har funktionsnedsättningar av olika slag är särskilt i fokus. Där har Smok nytta av ett tidigare genomfört projekt, Pascal, som numera övergått till att bli en förening.
– Det professionella kulturlivet är dåligt på att visa upp mångfalden. Ska man bryta det måste man börja redan i kulturskolan, säger Håkan Sandh, ordförande i Pascal.

Smok har även tagit fram en bok om tillgänglighet: "Funktionsnedsättning/ funktionsuppsättning – boken om hur vi får en kulturskola för alla". Ladda ner boken här (pdf, 84 sidor).

Läs mer på Smok:s webbplats

Kontakt:
Sofia Balic, projektledare
Telefon: 0703-66 13 30
E-post: sofia.balic@smok.se

 2014-05-09 | Dans Film medier Konst bild form Läsfrämjande berättande skrivande Musik Slöjd hantverk design Teater cirkus drama