Pojke skriver. Foto: Scanpix (Obs! Pojken på bilden har inte med projektet i Klippan att göra).
Foto:

Klippan inkluderar alla

Att satsa enbart på nyanlända är ingen bra idé, resonerar skolledningen i Klippan. I stället inkluderar kommunen samtliga 1500 elever i de sju grundskolorna och särskolan. Utgångspunkten är människan som världsmedborgare.

Det är framförallt tre konstområden Klippan koncentrerar sig på under de kommande terminerna, film, novellskrivande och musik. Men Helén Viebke som är verksamhetschef för grundskolorna poängterar att elevinflytande är viktigt i Klippan och visar det sig att eleverna har andra önskemål så kommer man fundera ett varv till.

Grundtanken bakom samtliga projekt är att skapa en mötesplats där människor kan byggas. Och att göra det tillsammans. Skolorna i Klippan har 1600 elever, varav ca 100 elever är nyanlända. Alla ska inkluderas.

– Det handlar om att skapa en stolthet för den man är, oavsett om man är från Syrien eller Klippan, säger Helén Viebke. Maskrosbarn bär ofta med sig en dålig självkänsla. Där kan kultur och skapande bygga individen tillsammans med andra. Att få möjlighet att uttrycka sig med olika kulturella inslag med olika språk som musik, dans, film, konst med mera ger varje elev en möjlighet att växa och bli sedd.

Den nya mötesplatsen kommer hämta inspiration från Fryshuset i Malmö. Utgångspunkten för arbetet är hur det är att vara klippaninvånare och världsmedborgare men ur skilda perspektiv. Alla är unika men ändå lika och alla har samma värde oavsett ursprung, kön, religion och sexuell läggning.

Klippans kommun är en landsortskommun i Nordvästra Skåne med ca 16 700 invånare. Under hösten 2015 fick kommunen transitboende för ca 1000 nyanlända och ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Kontakt
Helén Viebke
Verksamhetschef grundskola, Klippans Kommun
Tel: 0435 282 48
E-post: Helen.viebke@klippan.se2016-05-18 | Film medier Läsfrämjande berättande skrivande Musik 6-9 år 10-12 år