Elever gör utvärdering av dagens övningar genom att lägga sin pärla i en av askarna märkta med glad, mellan, eller sur smiley (foto).
Foto:

Inspiration som i en liten ask
när slöjden börjar med saga

Under våren 2014 har sexåringarna i Uppsala kommun provat på att uttrycka sig genom slöjd. I Skapande skola-projektet ”Tälj en älg – eller bara en pinne” täljde och slöjdade barnen med inspiration från sagans magi.

Pojke tillverkar en egen figur. En av slöjdhandledarna ger en hjälpande hand (foto).Att lyssna på sagan om Gubben med näsflöjten var starten för elevernas arbete med att slöjda sina egna marionettdockor. Totalt deltog cirka 500 barn i 25 skolklasser i projektet, och täljde allt från näsflöjtsgubbar till vandrande pinnar.
– Slöjden är en del av ett språk, och en utveckling som ligger parallellt med den verbala. Det är av vikt att öva sig i detta, säger Pea Sjölén, länshemslöjdskonsulent i Uppsala län.

Syftet med projektet har – förutom att utmana fantasi, tålamod och mod – varit att ge sexåringar möjlighet att prova på en hantverkstradition. De har också fått en baskunskap i att jobba säkert med täljkniv.

I det praktiska slöjdandet med barnen försökte slöjdhandledarna, genom tydlig pedagogisk struktur, inspirera och locka barnen in i slöjdens värld. Sedan lärde sig eleverna hur man använder kniven, sitter säkert och har en bestämd plats för kniven när den inte används. Handledarna lärde också ut hur eleverna ska agera om olyckan är framme. Sedan fick eleverna själva tälja, såga, knyta, borra och skapa sin egen marionett, med fortsatt stöd från de vuxna.

Förhoppningen är nu att skolorna ska fortsätta att på egen hand tälja med sina barngrupper i skolvardagen.
– Ofta hänger kulturprojekts fortlevnad och långsiktighet på enskilda pedagogers entusiasm, eller på en skolledning som har förmågan att se vinsterna med att ”lära genom kulturen” och nyttan av att uppleva kultur. Vi hoppas att det inte blir som bland andra Malin Axelsson (konstnärlig ledare för ung scen/öst) skriver: ”det finns stor vilja hos skolorna, men ingen ork”, säger Pea Sjölén.

Han betonar hur viktigt det är att alla vuxna delar med sig av både traditionella och nya kulturyttringar till barn och unga för att ge dem en spännande och rik framtid.
– Slöjd, liksom andra kulturområden, ger språk, uttryck och kommunikation. Den bygger självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Den skapar inte produkter – den skapar människor.

Övre bilden: Elever gör utvärdering av dagens övningar genom att lägga sin pärla i en av askarna märkta med glad, mellan eller sur smiley.
Nedre bilden: En pojke påbörjar arbetet med sin figur, och får hjälp att hålla av en handledare.

Kontakt:
Synnöve Tröen, samordnare för Skapande skola i Uppsala kommun
E-post: synnove.troen@uppsala.se
Telefon: 018-727 13 802014-10-03 | Läsfrämjande berättande skrivande Slöjd hantverk design 6-9 år