Hultsfred satsar på integrationsorkester
Foto:

Hultsfred satsar på integrationsorkester

Integrationsorkestern är arbetsnamnet på en av Hultsfreds Skapande skola-satsningar. Projektet är inspirerat av El Sistema, berättar Ingela Heldebro, kultursekreterare i Hultsfred. Barn och vuxna skapar tillsammans och siktar på hög kvalitet.

Tanken med det snart fyrtioåriga programmet El Sistema är att öka barns möjlighet att komma i kontakt med konst och musik från tidiga år, oavsett socioekonomisk förutsättning eller var i Sverige barnen bor. Barn och vuxna skapar tillsammans och strävar efter konstnärlig kvalitet. Barnen får en plats där de har en uppgift och en tillhörighet, en plats där de får respekt och lär sig respektera andra.

Ingela Heldebro berättar att Integrationsorkesterns syfte förutom det musikaliska är att skapa det sociala sammanhanget tillsammans med andra där varje elev får känna sig delaktig och viktig. Orkesterdelen kombineras med sång och en teoretisk del där språket får stor betydelse. Förhoppningen är att projektet fortsätter i flera år och att eleverna då kan slussas vidare till musikskolans orkestrar, ensembler och körer. Redan nu har musikskolan en kör i grundskolans låg och mellanstadie där elever från olika nationaliteter sjunger tillsammans.

– Några pass i veckan är viktigt både för det sociala och det musikaliska sammanhanget säger Ingela Heldebro. Vår förhoppning är att i framtiden likt El Sistema kunna engagera också föräldrarna.

Fakta: El Sistema
El Sistema är ett program skapat 1975 av ekonomen och musikern José Antonio Abreu i Venezuela med visionen att man genom musik kan medverka till att utveckla och skapa en positiv social förändring i barns liv.

Kontakt
Ingela Heldebro
Kultursekreterare Hultsfreds kommun
Tfn: 0495 24 05 03
E-post: ingela.heldebro@hultsfred.se2016-05-17 | Musik 6-9 år 10-12 år