Närbild av glas. Foto: Glasåljud.
Foto:

Glaset sjunger när eleverna tonsätter
sin egen musik

Elever i femte klass på Vegaskolan i Vännäs har under hösten 2014 samarbetat med glaskonstnären Camilla Caster. De glasföremål eleverna skapat har de sedan använt för att tonsätta sina egna musikstycken.

I Skapande skola-projektet Glasåljud har eleverna undersökt hur de kan använda glas på ett lite ovanligt sätt. Under musiklektionerna tog de med sig sina glasverk och satte toner till dem. Avsikten med projektet var att stimulera elevernas kreativitet och hitta nya sätt att stödja deras egna skapande processer.

Utgångspunkt för Glasåljud är konserten World of glass, ett projekt som slagverkaren Terje Isungest och trumpetaren Arve Henriksen genomförde under kulturhuvudstadsåret i Tallinn 2011. De skapade en ljudvärld utifrån olika glasinstrument som konstnärer och konststudenter tillverkat speciellt för projektet.


– Jag har berättat för eleverna om konserten World of glass och dess glasinstrument, och låtit dem utgå från detta när de skapat sina egna ideér, säger Camilla Caster.

Hon arbetade med varje klass under två dagar. Materialet tog eleverna med sig hemifrån, hittade eller fick. Glas har krossats, slipats, kapats, graverats, fyllts och målats. Barnen bestämde först tillsammans vad de ville göra, och skissade därefter i grupper och funderade på hur det skulle utföras.
– Barnens kreativitet och öga för att skapa och finna lösningar, både arbetsmässigt och socialt, har varit slående. Man har arbetat tätt tillsammans med varandra i lag för att under ibland stora våndor, men oftast stor glädje, komma framåt mot det gemensamma målet.

Camilla Caster framhåller även det värdefulla samarbetet med lärare på Vegaskolan: träslöjdsläraren Göran Bjuhr med stor kunskap om slöjd och lärandeprocesser, liksom musikläraren Martin Lampa, som gett ytterligare en klangbotten till projektet på sina musiklektioner.
– Elevernas alster talar för sig själva, säger Camilla Caster. De påminner oss om våra möjligheter att skapa utan stora materiella förutsättningar. För att vi vill och kan!

Kontakt:
Lina Strömberg, rektor Vännässkolan
Telefon: 0706-52 38 01
E-post: lina.stromberg@vannas.se2014-10-22 | Konst bild form Musik Slöjd hantverk design 10-12 år