pojke arbetar med skulptur (foto)
Foto:

Gammalt blev nytt i slöjdprojekt med miljötänk

Hur återbrukar man gamla saker och gör nya produkter av dem? I årskurs 8 på Kungshögskolan i Ljungby jobbade en kulturskapare från Hemslöjden i Kronobergs län under sex veckor hösten 2013 kring återbrukbara material.

boll i flera färger (foto)Elevernas uppgift var att ta fram och marknadsföra egna produkter. Arbetet avslutades med en produktmässa dit företag och föräldrar bjöds in.
– Mässan besöktes av ett par hundra personer samtidigt som det blev ett stort massmedialt intresse för hela arbetet, säger hemslöjdskonsulenten Magnus Eriksson.

Han brukar inleda arbetet i skolorna såhär: Först med att inspirera eleverna genom att visa på tidigare gjorda återbrukade produkter. Därefter delas eleverna in i grupper där varje grupp får ett material som kan användas igen. Det kan till exempel vara heminredning, smycken eller kläder. Så gör eleverna en skiss och tillsammans med kulturskaparen diskuteras design, hållfasthet, material och tekniker. Till sist skapar eleven en ny produkt genom att återanvända materialet.

Projektet har bäring på flera av skolans ämnen. Inte minst NO-ämnena, men även svenska och bild.
– Man kan tänka sig att eleverna skriver instruerande texter hur sakerna tillverkats, säger Magnus Eriksson. Vet eleverna om uppgiften innan, kan de också fotografera och dokumentera processen. Man kan också arbeta med att göra reklam för de nya produkter eleverna tagit fram. Eleverna kan göra film eller digitala berättelser, som antingen kan vara instruerande eller argumenterande.

Magnus Eriksson påpekar att i NO-ämnena kan man arbeta med framställning och nedbrytning av de olika materialen. Då uppkommer andra frågor som berör miljö, energi, hälsa och samhälle.
– Det här upplägget med flera skolämnen innebär att eleverna får ett entreprenörstänkande som är övergripande och som bidrar till ökad måluppfyllelse, säger Magnus Eriksson.

Kontakt: Magnus Eriksson, hemslöjdskonsulent Kronobergs län
Telefon: 0703-76 18 01
E-post: magnus.eriksson@hemslojd.org2014-03-05 | Slöjd hantverk design 13-15 år