barn gör skulpturer
Foto:

Förskolebarn bygger berättelser med egna ord och konst

Projektet Bokomotivet är ett försök att få förskolebarnen att hitta till biblioteket och till sitt eget skapande. Med hjälp av författare och konstnärer skapar femåringar från förskolorna i Sandviken sina egna berättelser och konstverk på biblioteken i kommunen.

Ingången till projektet är Lena Sjöbergs bok Tänk om … Boken består av olika berättelser om djur, skriven på rimmad vers. Barnen läser boken på förskolan och varje barn får sin egen bok som de även tar hem. Ett av målen är att engagera föräldrarna i projektet genom att få dem att läsa högt ur boken för att sedan besöka biblioteket tillsammans med barnen – något man lyckats med, berättar bibliotekarien Eva Norrbelius Coleman.

Första gången barnen besöker biblioteket får de Lena Sjöbergs bok av biblioteket. Därefter väljer de en av berättelserna i boken att inspireras av. I Evas grupp valde barnen en saga om en spindel och utifrån den berättelsen skapade man tillsammans en egen helt unik berättelse om spindlar som trillar ner i öppna gatbrunnar och som spelar fotboll. Tänk om vi själva var spindlar, små spindelbarn. Tänk om …

Hela tiden är det barnen som styr vad berättelsen ska handla om. Utifrån egna misstag formas berättelsen om. Till exempel tar ju berättelsen abrupt slut om den börjar med att spindlarna trillar ner i brunnen och dör. Bättre att ta sådant senare i historien. Femåringar är en bra åldersgrupp att introducera till berättelser, böcker och bibliotek:
– De börjar intressera sig för bokstäverna och de är i en ålder då man behöver utmaningar. De känner själva att här sitter vi och är författare. Och berättelserna flyger fram, säger Eva Norrbelius Coleman och berättar att man använder sig av både appar och surfplattor i projektet.

När barnen besöker biblioteket nästa gång möter de två konstnärer. Tillsammans skapar de bilder kring berättelsen. Det är bland det första barnen reflekterar över när de skapar sina berättelser: ”Det finns ju inga bilder till berättelsen vi hittat på? ”. Så tillsammans med bildkonstnärerna målar, skulpterar och skapar barnen illustrationer till berättelsen. Verken ställs därefter ut i huvudbiblioteket i Sandviken.

Projektet Bokomotivet har inspirerats av bland annat Gävles satsning  X 5000 – Läståget, där man också jobbade med förskolor och bilderböcker. Bokomotivet pågår i hela Sandvikens kommun,  på huvudbiblioteket samt de fem kommundelsbiblioteken. Totalt berörs 70 barn av projektet. Inom projektet har man avsatt tid för utvärdering. En handledning kommer att tas fram för den som vill arbeta med liknande satsningar.

Kontakt:
Eva Norrbelius Coleman
Bibliotekarie
Björksätra bibliotek/Sandvikens folkbibliotek
Telefon: 026-241767, 0702-53 99 14
E-post: eva.norrbelius.coleman@sandviken.se2013-11-05 | Konst bild form Läsfrämjande berättande skrivande 0-5 år