Två personer vid ett bord, ur Sonja Nilssons filminstallation (stillbild)
Foto:

Film väckte samtal om hatbrott och könsidentiteter

Filminstallationen om en utekväll som slutar illa blev upptakt till en diskussion om könsidentitet och hatbrott. Under hösten 2013 deltog elever i nian och gymnasiet i ett skolprogram om hatbrott på konsthallen Färgfabriken i Stockholm. RFSL Ungdom bidrog med utbildning och en lärarhandledning.

Konstnären Sonja Nilssons filminstallation handlar om två kvinnor som är på jakt efter kärlek och äventyr. Men äventyret får ett abrupt slut när en man de träffar inser att kvinnorna är transgender, varpå han anfaller en av dem med kniv. 

I samband med utställningen genomförde Färgfabriken tillsammans med RFSL Ungdom ett pedagogiskt program riktad till skolungdomar. Fokus låg på hatbrott och normer kring kön och könsidentitet.

Programmet inleddes med en visning av filminstallationen. Därefter genomfördes en timmes kortkurs där de frågor som konstverket väckte togs upp till diskussion.
– Verket är väldigt starkt både visuellt och känslomässigt. Det väcker frågor, säger projektledaren Emilia Rosenqvist på Färgfabriken. Varför berättade aldrig kvinnorna för mannen att de var transgender? Finns det något rätt eller fel?

Kortkursen uppmärksammade även den roll som betraktaren av dramat intar. Många gånger utgår diskussioner kring hatbrott från offret eller förövaren, inte från betraktaren. Frågor som diskuterades var: Vad väljer vi att se? Vad gör jag? Hur ingriper jag?

RFSL Ungdom utbildade personalen på Färgfabriken och tog fram en lärarhandledning för projektet.
– RFSL Ungdoms kunskap på området har varit ovärderlig för oss – inte bara för att bemöta olika reaktioner, utan också för att på ett konstruktivt sätt föra diskussioner om svåra frågor. RFSL Ungdom har erfarenhet från tidigare kulturprojekt och bidrog med olika uppgifter och övningar som läraren kunde ta med sig till klassrummet.

Färgfabriken är en konsthall i Liljeholmen söder om Stockholm som sedan starten 1995 utvecklat en egen linje och ett eget förhållningssätt till samtidskonst och arkitektur där projekten knyter an till samhällsfrågor. RFSL Ungdom är ungdomssektionen av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Läs mer om projektet på Färgfabrikens hemsida

Kontakt:
Emilia Rosenqvist, projektledare
E-post: emilia@fargfabriken.se
Telefon: 0736-44 23 972014-02-07 | Film medier 13-15 år 16-19 år