Femmorna på Bredsands skola i Sundsvall tillsammans med författarna Annica Wennström och Eva Swedenmark.
Foto:

Femteklassare skriver deckare

Vid tre tillfällen har eleverna i Bredsands skola i Sundsvall haft skrivarskola med författarna Annica Wennström och Eva Swedenmark. Resultatet blev boken "Högt tempo", en berättelse som utspelas i närheten av skolan.

Omslagbilden från boken "Högt tempo”.Författarna har besökt skolan och mellan träffarna har eleverna mejlat texter som de ställt samman till en helhet.

I Bredsands skola har samtliga elever i årskurs 5 jobbat med sitt kreativa skrivande i syfte att stärka skrivandet, läsförmågan, berättandet och språket. Eleverna på skolan har skiftande språkbakgrund och många är nyanlända. Skolan jobbar kontinuerligt för att utvecklas och för att hitta nya former för lärandet.

– Just språkförstärkning och ett gestaltande av lärandet är nödvändigt för att eleverna på den här skolan ska få så optimala lärsituationer som möjligt, säger Johan Karlsson lärare på Bredsands skola.

Projektet är en satsning inom Skapande skola.

Kontakt
Monika Westin, samordnare, Sundsvalls kommun
Telefon: 0701-90 40 25
E-post: monika.westin@skola.sundsvall.se

Bilder: (stor) Femmorna på Bredsands skola i Sundsvall tillsammans med författarna Annica Wennström och Eva Swedenmark. (liten) Omslagbilden från boken "Högt tempo".2015-06-03 | Läsfrämjande berättande skrivande 10-12 år