Energiagent.
Foto:

Energiagenter jagar elbovar

Beteenden vi lär oss som barn blir ofta ett naturligt beteende som vuxna. Vårt slöseri och kortsiktiga tänkande bidrar till att jordklotet inte orkar, resurserna räcker inte till alla. För att stimulera till förändring valde projektet Energiagenterna att fokusera på just detta – att lära upp ett helt nytt beteende.

Genom att ta avstamp i lusten att lära och skapa ett brett engagemang på förskolan skapar Energiagenterna medvetna handlingar kopplat till energiförbrukning och miljö. På så vis skapas nya beteenden hos barnen, deras pedagoger och familjer.

Energiagenterna är en innovativt kulturpedagogisk åtgärd initierad av det kommunala fastighetsbolaget Sisab – Skolfastigheter i Stockholm AB. Dramatoriet har i nära samarbete med Sisab utformat de konstnärliga och pedagogiska delarna samt utvecklat metoden på förskolor involverade i projektet. Syftet är att göra förskolebarn och deras omgivning medvetna om sin energiförbrukning. Med interaktivteater, pedagoghandledningsmaterial och processarbete på förskolan skapas en medvetenhet och möjlighet till förändring.

September 2015 har Dramatoriet utbildat och examinerat 140 nya Energiagenter, både stora och små inom Stockholms stads förskolor. En Energiagent vet hur den minskar energiförbrukningen men får också med sig en lära för livet. En Energiagent kan energiramsor och dramalekar, En Energiagent har under sin utbildning också tränat samarbete och att verbalisera sin nya kunskap, bekantat sig med sin närmiljö på ett annorlunda sätt och hittat på nya fiffiga användningsområden för "utevatten".

Läs mer om Dramatoriet

Kontakt
Magda W. Kokai, Dramatoriet
Telefon: 0730-911 659
E-post: magda@dramatoriet.se 2015-09-22 | Teater cirkus drama 0-5 år