Tilda Sandström och Rut Lundmark arrangerar en bild de är på väg att fotografera. Foto: Madelene Edlund.
Foto:

Elever visar bilder av sin närmiljö

Genom workshops, besök på utställning och praktiskt arbete har tre förskoleklasser i Umeå kommun fått möta fotografi under kulturhuvudstadsåret 2014. Projektet avslutas med en utställning med elevernas egna foton av sina utvalda platser.

Där jag finns är ett Skapande skola-projekt där tre skolor i Umeå kommun arbetat tillsammans med fotografen Henrik Olofsson. Alla förskoleklasser fick anmäla intresse att vara med i projektet och av dessa valdes tre skolor på olika slags platser ut: en skola inne i centrala Umeå (Hedlundaskolan), en i en större by (Stöcke skola) och en skola i en liten by (Rödåsels skola).

Henrik Olofsson besökte alla tre klasser vid tre tillfällen under vårterminen 2014.
– Det här är nog bland det roligaste jag gjort. Att ha förmånen att få tillbaka så mycket kreativ energi och nyfikna frågor från barnen slår allt! Vi har löst uppgifter och testat fotografering tillsammans, samtalat om allt mellan himmel och jord och sanningen är den att jag lärde mig nya saker själv vid varje träff med klasserna.

Eleverna fick inblick i hur det är att arbeta som fotograf, pratade fotografi och bild, och fotograferade själva. De besökte också en fotoutställning på Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi. Där fick de se Sune Jonssons bilder av platser och människor i Västerbotten, de flesta tagna på 1960-talet, och Tom Juslins bilder som tagits på samma platser 2013.

Under hösten besökte Henrik Olofsson eleverna – som nu går i första klass – igen för en uppföljande workshop. Eleverna fick sedan i uppgift att ta egna foton på temat Där jag finns. Alla elever har själva valt den bild de har med i den egna fotoutställningen på Umeås nya kulturhus Väven; det var uttalat att ingen vuxen fick lägga sig i valet av bild.

Kontakt:
Madelene Edlund, samordnare Skapande Skola Umeå Kommun
E-post: madelene.edlund@umea.se
Telefon: 090-16 12 932014-11-07 | Konst bild form 0-5 år