Flicka läser. Foto: Scanpix. Obs! Flickan på bilden har inget med projektet att göra.
Foto:

Elever skriver sagor i Nässjö

Nässjö letar arketyper i den internationella sagoskatten. Syftet är att hitta sagor som alla kan dela och som fungerar som utgångspunkt för barnens eget skrivande. Resultatet blir teater.

Mikael Enekvist är chef för kulturskolan i Nässjö och har i uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen att rigga projektet.

– Det finns sagor som alla kan känna igen sig i, oavsett om man är född i Sverige eller inte. Det finns motiv i sagorna som är gemensamma för alla. Det handlar ju om att barnen ska lära sig umgås med varandra.

Sagoprojektet är indelat i tre steg. Eleverna börjar med att åka till Jönköping och möta Jönköpings symfonietta under en heldag. Det blir en föreställning med skådespelare, dansare och akrobater. Här ska eleverna hämta inspiration till nästa steg.

I steg två börjar barnen skriva sina berättelser. Barnboksförfattaren Torsten Bengtsson kommer till skolorna. Man diskuterar sagor och bestämer tillsammans vilka sagor som ska ligga till grund för nästa steg.

I steg tre kopplar man på dramapedagoger och Smålands Musik och Teater. Tillsammans jobbar man fram en föreställning som avslutar projektet våren 2017.

Kontakt
Mikael Enekvist
Kulturskolan Nässjö
Tfn: 0380 51 83 45
E-post: mikael.enekvist@nassjo.se2016-05-25 | Läsfrämjande berättande skrivande Teater cirkus drama 6-9 år 10-12 år