Symfoniorkester inom El Sistema. Foto: Lee Kearney.
Foto:

El Sistema skapar tillhörighet genom musik

El Sistema i Sverige är ett musikaliskt program och en del i ett internationellt nätverk. I Sverige finns verksamheten på 14 orter (2015).  El Sistema verkar för utveckling genom att ta vara på de kreativa och progressiva ideal som finns inom svensk musikutbildning sedan 1970-talet.

Symfoniorkester inom El Sistema. Foto: Lee Kearney.Programmet vill öka barns och ungas rätt och möjlighet att komma i kontakt med konst och musik från tidiga år, oavsett socioekonomisk förutsättning eller var i Sverige barnen bor. Genom att skapa tillsammans och att sträva efter konstnärlig kvalitet, hoppas nätverket att nya dörrar öppnas. Barnen får en plats där de har en uppgift och en tillhörighet, en plats där de får respekt och lär sig respektera andra. De lär sig grunderna i demokrati.

Barnen och pedagogerna är varandras förebilder likväl som varandras medmusikanter. Man träffas och spelar och sjunger flera gånger i veckan och tanken är att barnen ska ha en självklar plats i gruppen. Alla har sin plats och sitt ansvar i kören och orkestern. Förebilder är också professionella musiker och sångare i en orkester eller en kör som kan visa på en värld där musiken står i centrum för vardagen.

Tillsammans med professionella institutioner vill El Sistema också ta ansvar för att orkesterrepertoaren breddas och utvecklas. Detta ska ske genom beställningar av nya verk av svenska arrangörer och kompositörer.

Bilder: Symfoniorkester inom El Sistema. Foto: Lee Kearney.2015-05-22 | Musik Alla år