Eget skapande i grundsärskolor gav unika uttryck
Foto:

Eget skapande i grundsärskolor gav unika uttryck

Eget skapande, elevinflytande samt tillgänglighet stod i fokus när grundsärskolorna i Stockholm, Broskolan och Mockasinen körde sitt Skapande skola-projekt. Projektet "Ett konstverk" genomfördes tillsammans med bildkonstnären Chandra Sen Jakobsson.

Broskolan är inriktad på autism på tidig utvecklingsnivå och Mockasinen är inriktad på flerfunktionsnedsättning på tidig utvecklingsnivå. Syftet med projektet var att eleverna skulle skapa och uppleva konst i en bekant miljö med anpassade krav på koncentration och kommunikation. Därför sattes stort fokus på elevinflytande. Under planeringen gjordes observationer i den befintliga estetiska verksamheten för att utgå ifrån elevernas förmågor. Utifrån observationerna bestämdes bildskapande som konstform. Det arrangerades även workshops med konstnären, elevassistenter och lärare utifrån frågeställningen: Hur gör vi för att alla elever ska kunna vara delaktiga i skapandet?

På det viset fick bildkonstnären Chandra Sen Jakobsson djupare kunskap när hon planerade genomförandet. Hon designade en väggmålning på ytterväggen till en av skolans lokaler. Hjälp med bygganationen fick hon av träsjöjdsläraren Stefan Hedlund. Väggmålningen var indelad i sektioner som lätt kunde monteras ned och läggas på exempelvis ett rullstolsbord eller ställas på ett stativ.

– Jag ville ge eleverna på Broskolan och Mockasinen en yta av monumental skala att måla på för att göra skapandet till en fysisk upplevelse utan allt för snäva ramar för att göra det tillgängligt för alla, säger Chandra Sen Jakobsson.

Skapandet pågick två dagar utomhus i ett rum som byggdes av ett partytält med tyg som väggar för att ge skapandet en tydlig plats. Eleverna fick anpassat material och regnbågens alla färger. De fick komma och bekanta sig med rummet innan de började måla. Detta ledde till spontant och kravlöst skapande. Eleverna visade närvaro och koncentration i sitt skapande. Resultatet blev en stor väggmålning som förmedlar glädje och unika individers personliga uttryck.

– För eleverna på Broskolan och Mockasinen och andra barn med liknande funktionsvariationer är språket och möjligheten att kommunicera en begränsning. Därför är alla alternativa verktyg för dessa barn att nå ut viktiga och måste tas till vara på. Skapande är ett fantastiskt bra verktyg med obegränsade möjligheter. Jag blev verkligen positivt överraskad att så många var med och deltog aktivt i målandet, säger Chandra Sen Jakobsson.

Uppföljning och fortsatt skapande

Det framgick tidigt i planeringen att det var viktigt att konstverket skulle finnas kvar. Yvonne Åkesson, speciallärare på Broskolan, beskriver vikten av att konstverket fortfarande finns tillgängligt för eleverna.

– Eleverna kan fortfarande återkomma till konstverket och därför få en djupare reflektion över sitt skapande men även lärande. Konstbegreppet blir tydligare när vi har ett konkret konstverk att prata kring, vilket stimulerar till fortsatt skapande och nya projekt, säger Yvonne Åkesson.

"Ett konstverk" är det första Skapande skola-projektet på Broskolan och Mockasinen där elevernas eget skapande stått i fokus. Allt dokumenterades genom fotografering och dokumentationen låg som grund för utvärderingen tillsammans med eleverna.

Maria Wedin, Biträdande rektor på Broskolan, beskriver vikten av projektet och utvärderingen.

– Det har öppnat upp för mer skapande. Vi har hittat en form att arbeta utifrån och det kommer bli intressant och givande att fortsätta utveckla den tillsammans med kulturaktörer, elever, lärare och elevassistenter, säger Maria Wedin.

Kontakt
Anna Lindstrand, kulturombud Broskolan
Tfn: 08-508 21 9502016-06-21 | Konst bild form 6-9 år