Elevrena jobbar med ljud- och ljussättning.
Foto:

Delarna gör helheten i Helsingborg

Alla små kuggar behövs för att skapa en hel produktion. Det är helheten som är viktig, att alla ser sin egen funktion i produktionen. Det är det viktigaste när elever med funktionsnedsättning deltar i Skapande skola menar musikläraren och engelskläraren Marie Nilsson på Wieselgrensskolan i Helsingborg.

Det handlar om ett kollektivt skapande. Inte bara dem som står på scenen har en funktion, berättar Marie Nilsson. Och det märks när eleverna senare ser professionella föreställningar utanför skolan.

– De sitter i publiken och förstår att bakom scenen jobbar många som inte syns. De ser helheten och förstår att alla behövs för att skapa en föreställning.

Eleverna repeterar Fame.Två operaföreställningar och tre musikaler har Wieselgrensskolan kört de senaste åren. Cirka 200 elever har varit inblandade i produktionerna. Marie Nilsson berättar om integrerade särskoleelever, om en elev som etappvis närmade sig scenen genom att först arbeta med dekor och rekvisita för att senare själv uttrycka en vilja att stå på scenen.

– Elevens självbild förändrades när hen gick upp på scenen. Assistenten kunde sitta kva i publiken.

Kulturpedagogerna är med i planeringen och ser till att alla röster blir hörda och ser till att alla kan vara med på sina villkor. I en musikproduktion ska manus skrivas, musik komponeras, offerter för T-shirts tas in, dekorer byggas, kläder och scen designas. Det finns jobb för alla.

När projekten utvärderas görs det ofta i mindre grupper. Alla ska komma till tals. Marie Nilsson berättar att hon möter elever med god självinsikt, som säger att: "Jag måste backa och släppa fram andra." Eller: "Nästa gång ska jag ta mer plats."

Applådtack efter föreställningen Annie.Det mervärde Skapande skola-insatserna gett är stort, menar Marie Nilsson. Framförallt handlar det om att man lämnar klassrummet.

När klassrumssituationen bryts uppstår en ny relation mellan lärare och elever, en relation som man tar med sig tillbaks till klassrummet när produktionen är över.

Alla har sin egen funktion i en produktion och vet att det hänger på samtliga elever om produktionen ska bli bra.

En liknande insikt som infinner sig när klassrumssituationen bryts är elevernas ökade kunskap i engelska. Planering, genomförande och utvärdering sker alltid på engelska när det gäller Skapande skola-insatser från årskurs 6.

– Engelskan blir ett arbetsverktyg. Att jobba på det här sättet med Skapande skola blir ett entreprenöriellt lärande. Eleverna säger att det är jobbigare men roligare. Som lärare får du fruktansvärt mycket tillbaka när elever och lärare jobbat under en tid mot samma mål, där alla gör sin uppgift så bra som möjligt.

Kontakt
Marie Nilsson, lärare Wieselgrensskolan
Telefon: 0704-44 71 93
E-post: Marie.Nilsson6@helsingborg.se2015-11-13 | Dans Musik Teater cirkus drama 6-9 år 10-12 år 13-15 år