Pojke i röd huvtröja gör en kick i dans (stillbild ur film)
Foto:

Dansfilm stärker elevers självkänsla och samarbete

Tillsammans med koreografen Amanda Norlander och filmaren Helene Berg får elever i grundskolan utforska olika sätt att göra dans och film samtidigt. Med inspiration från konstformerna undersöker de hur det går att överföra rörelse till film, samt hur filmtekniken kan användas för att förändra och fokusera på olika moment i dansen.

Hur springer man i slowmotion? Hur fryser man en rörelse i luften?
– Genom att skapa egna dansfilmer stärks elevernas förmåga att samarbeta och hitta sitt eget kreativa rörelsespråk, säger Helene Berg och Amanda Norlander. 

Självkänsla och identitet stärks också när eleverna arbetar utifrån sig själva, menar de båda konstnärerna. Kombinationen av dans och film har många fördelar: bland annat får eleverna återkoppling genom att titta på vad de gjort. Att göra en gemensam film fungerar som en samlande faktor och skapar en förståelse för hela projektet.
– När vi skapar Dansfilm använder vi kameran både för att dokumentera processen med dansen och för att filma särskilda arrangerade sekvenser, där man till exempel stoppar tiden eller ändrar hastighet och riktning på sekvenser, säger Helene Berg. Det är inspirerande att se elevernas mod och entusiasm när de blir delaktiga i hur de skapar sina egna koreografier.

Arbetet med eleverna utgår mycket från lust.  Alla kan vara med, utan att veta något om dans eller film i förväg. Detta brukar eleverna uppleva som befriande. Hela projektet utgår från en utforskande och upptäckande inställning.

Projektet har integrerats med religion, musik, slöjd, svenska, engelska och bild. Den typen av samverkan med fokus på kreativa lärprocesser är väldigt inspirerande, menar Helene Berg och Amanda Norlander.
– Det skapar en djupare förankring av projektet i klassen, vilket gynnar hela processen.  Som lärare får man gärna delta i arbetet aktivt. Vi har alltid en lärare närvarande i rummet.

Projektet avslutas med en filmvisning för elever, lärare och föräldrar.
– Vi ser att det finns en stor stolthet hos eleverna i att skapa, dansa och koreografera. Filmvisningen är därför mycket viktig. Eleverna får dela upplevelsen med varandra, med nära och kära och varje elev i projektet blir sedd, berättar koreografen Amanda Norlander.

Kontakt:
Amanda Norlander koreograf/dansare
E-post:  info@withinart.se
Telefon: 0704-99 22 84
Webbplats: www.withinart.se

Helene Berg, filmare
E-post: helene.berg@createmotion.se
Telefon: 0708-28 72 55
Webbplats: www.createmotion.se2014-04-01 | Dans Film medier Alla år