Träning på Sundsvalls Stadscirkus/Cirkus Elvira i Sundsvall.
Foto:

Cirkus spränger gränser i Sundsvall

Det handlar om att våga gå utanför gränsen, att göra sådant man inte trodde man skulle klara. Det säger Kristin Svensson Melander, skolscenkonstansvarig i Sundsvall. Clowner, trapets och linor. Med rätt förutsättningar är det mesta möjligt.

På Sundsvalls Stadscirkus/Cirkus Elvira i Sundsvall har man utarbetat metoder och verktyg för att ta emot elever från stadens särskolor och träningsskolor. Cirkusen ligger mitt i staden i en ombyggd mekanisk verkstad. Den gamla lokalen med traverser och andra fasta interiörer gör det möjligt med tunga lyft. Det går till exempel att hissa upp en motordriven rullstol i en trapets. Med olika konstruktioner har cirkusen kunnat möta behov från skolorna i Sundsvall.

– Det handlar mycket om att våga, att träna balans, lära sig vad tyngdpunkten i kroppen finns, vad som är höger och vänster, säger Kristin Svensson Melander, men framförallt att våga. Cirkus Badutski har två Clowner som hjälper eleverna att gå utanför gränserna och se sitt handikapp som en styrka och inte som en svaghet.

Träningsskolor och särskolor besöker cirkusen under en vecka. Man använder balansbrädor, bollar, mjuka mattor och andra redskap för att träna. Eleverna väljer bland kostymerna. Veckan avslutas med en föreställning. Arbetet dokumenteras och varje elev har i sina bilder och korta filmer från Cirkusveckan.

Graden av funktionsnedsättning bland eleverna skiftar. Utvärderingen tillsammans med eleverna sker ofta i stunden.

Kristin Svensson Melander berättar att i Sundsvall är det vanligt att grundskoleelever träffar elever från andra skolor på det årliga Focusgruppsmötet då man utbyter erfarenheter och Skapande skola-aktiviteter utvärderas. Både elever och lärare är med och utvärderar.

De pedagoger och lärare på sär-, tränings- och särskilda undervisningsgrupper som jobbar med Skapande skola-insatser bjuds in till organiserade utvärderingar där man också utbyter erfarenheter. Tillsammans diskuterar pedagoger och lärare vilka aktiviteter som kan leda till lärande möten för alla inblandade och vad som skulle kunna bli nästa steg i elevernas lärande.

Kontakt
Kristin Svensson Melander, skolscenkonstansvarig i Sundsvall
E-post: kristin.svensson-melander@skola.sundsvall.se
Telefon: 073-600 02 612015-11-13 | Teater cirkus drama 6-9 år 10-12 år 13-15 år