Berättelser i fokus på Sigtuna bibliotek
Foto:

Berättelser i fokus på Sigtuna bibliotek

Under hösten 2015 genomförde Sigtuna bibliotek ett projekt där förberedelseklasserna i kommunen fick en halvdag på biblioteket. Ett dramaprojekt där elevernas egna berättelser och identitet stod i fokus. Projektet avslutades med en föreställning och fotoutställning.

Tillsammans med scenberättaren och dramapedagogen Johan Theodorsson arbetade man med språk och identitet. Bland annat innehöll projektet dramaövningar och berättarövningar där barnen fick ta med sig ett föremål som betydde mycket för dem. Var och en fick beskriva föremålet och vad det betydde för dem. Barnbibliotekarien Paula Norrlid berättar att föremålen kunde vara väldigt olika: Pennor som kunde skriva drömmar, ett fotografi av ett husdjur eller en nära vän, men också ett särskilt föremål man fått från en släkting eller en vanlig mobiltelefon för att hålla kontakt med familjen i hemlandet.

För att göra det lite svårare gömde Johan Theodorsson föremålen under ett tyg så eleverna tvingades beskriva föremålet och de andra fick gissa. Ett sätt att träna språket.

– Alla berättade på svenska men fick hjälp av de andra i gruppen när språket inte räckte, säger Paula Norrlid. Flera hade ju inte varit i Sverige mer än ett par veckor.

Paula Norrlid berättar att eleverna hade förberett sig redan på skolan. Hon understryker vikten av att man förklarar den röda tråden i projektet för pedagogerna, att de förstår att projektet handlar om berättande och identitet. Och att klasslärarna alltid finns med i biblioteket under dagen.

Projektet avslutades med en fotoutställning. Den har vandrat runt på biblioteken i Sigtuna och visats i kommunhuset. Johan Theodorsson knöt ihop hela projektet genom att göra en föreställning med barnens berättelser. Totalt deltog 90 elever i projektet.

Fakta om Sigtuna:

  • Över 50 språk finns representerade i Sigtuna kommuns skolor. Närmare 200 elever går i kommunens förberedelseklasser.
  • I bibliotekets uppdrag ligger att främja integration och mångfald.
  • Böcker på de flesta modersmål finns på biblioteken.

Kontakt
Paula Norrlid, barnbibliotekarie Sigtuna
Tfn: 08 592 502 23, 08 591 262 78
e-post: paula.norrlid@sigtuna.se2016-05-19 | Teater cirkus drama 6-9 år